Wat is een franchise onderneming?

Het gaat om een onderneming met een herkenbaar merk, merkimago, product, diensten, of een combinatie daarvan, die aan de consument wordt aangeboden en door een onderneming in de vorm van een franchisesysteem wordt geëxploiteerd. 

Franchising is de meest succesvolle vorm van bedrijvigheid in de Verenigde Staten en vele andere landen. De franchisewereld is zeer concurrerend. De franchisegever is gewoonlijk de belangrijkste marketeer en distributeur van het franchiseproduct. De franchisegever kan al dan niet de verkoper van het product of de diensten zijn. De franchisegever beschikt gewoonlijk over aanzienlijke deskundigheid op het gebied van de marketing, distributie en verkoop van zijn product of diensten.

Bovendien verschaft de franchisegever de franchisenemer zoals gewoonlijk de nodige kennis en steun om het bedrijf te leiden. De franchisenemer zorgt voor de eigenlijke locatie, de bedrijfsnaam en het product of de diensten die worden aangeboden. De franchisenemer is verantwoordelijk voor een locatie die aan de behoeften van de franchise voldoet. Een franchisesysteem kan op een aantal manieren worden gestructureerd. De meest voorkomende vorm van franchise is een franchise met één vestigingsplaats. Deze vorm van franchise is eigendom van de franchisegever en wordt geëxploiteerd door de franchisenemer. De franchisenemer moet een locatie ter beschikking stellen en is verantwoordelijk voor de levering van het product of de diensten die worden aangeboden. De franchisenemer is ook verantwoordelijk voor de opleiding en het beheer van de werknemers. Een tweede soort franchise is een franchise met meerdere vestigingsplaatsen. Een derde vorm van franchise is een franchiseketen.